Listening | Yeni Türkü - Nerelere Gideyim (Where Should I go?)


Sağır siyah bir yorgun yol
Vur kendini sürgün ol
Aşk yolunda ölmek kolay

Sarhoş gönül dur bir dinlen
Çöz kendini kendinden
Aşk yolunda ölmek kolay

Dört yanımda dört nasihat
Az gülüş bol zayiat
Ölsem ala dayanmak zor

Senden bana zor bir miras
Bol çetrefil bol viraj
Ölsem ala dayanmak zor
Nerelere gideyim...

No comments:

Post a Comment